PAPUA
SORONG Rp15.000 150 Kg
JAYAPURA Rp15.000 150 Kg
MARAUKE Rp15.000 150 Kg
TIMIKA Rp15.000 150 Kg
     
MANOKWARI Rp20.000 150 Kg
AIMAS Rp20.000 150 Kg
     
TEMINABUAN Rp24.000 150 Kg
FAK FAK Rp24.000 150 Kg
NABIRE Rp24.000 150 Kg
SARMI Rp24.000 150 Kg
     
WAISAI Rp45.000 150 Kg
RANSIKI Rp45.000 150 Kg
BOVENDIGUL Rp45.000 150 Kg
     
TEMBRAUW Rp40.000 150 Kg
WAMENA Rp40.000 150 Kg
     
ARFAK Rp55.000 150 Kg
MAYBRAT Rp55.000 150 Kg
WASIOR Rp55.000 150 Kg
AGATS Rp55.000 150 Kg
     
RAISEI Rp70.000 150 Kg
     
BINTUNI Rp67.000 150 Kg
     
NABIRE Rp27.000 150 Kg
SERUI Rp27.000 150 Kg
BIAK Rp27.000 150 Kg